Sundhedskartellet har indgået en aftale med KL om plan for forhandlingerne om fornyelse af overenskomst og aftaler pr. 1. april 2008.

Aftalen, som populært kaldes for køreplansaftalen, fastsætter procedurerne for de kommende forhandlinger. Kravudvekslingen med KL vil ske den 10. oktober 2007. Sundhedskartellets Forhandlingsdelegation vil på et møde med KL den 12. oktober uddybe de fremsendte krav.

Forhandlingerne vil herefter blive indledt fra den 25. oktober, og de skal i henhold til køreplansaftalen være afsluttet senest den 29. februar 2008.

Der er aftalt en tilsvarende køreplansaftale med Danske Regioner. Aftalen kan ses her.