Sundhedskartellet har indgået en aftale med Danske Regioner om plan for forhandlingerne om fornyelse af overenskomst og aftaler pr. 1. april 2008.

Aftalen, som populært kaldes for køreplansaftalen, fastsætter procedurerne for de kommende forhandlinger. Kravsudvekslingen med Danske Regioner vil ske senest den 10. oktober 2007. Sundhedskartellets Forhandlingsdelegation vil på et møde med Danske Regioner den 12. oktober uddybe de fremsendte krav.

Forhandlingerne vil herefter blive indledt fra den 24. oktober, og skal i henhold til køreplansaftalen være afsluttet senest den 29. februar 2008.

Der er aftalt en tilsvarende køreplansaftale med KL. Den vil blive offentliggjort her på hjemmesiden, når den foreligger med endelig underskrift.