Køreplansaftalen for OK 11 mellem Sundhedskartellet og KL er nu underskrevet
 
Af køreplanen fremgår følgende datoer:
   
22. november 2010 Udveksling af krav
24. november 2010Organisationsforhandlinger indledes
17. december 2010Generelle forhandlinger indledes
28. februar 2011Forhandlingerne skal være afsluttet
  
Læs Sundhedskartellets køreplansaftale for OK 11 med KL