Køreplansaftalen for OK 11 mellem Sundhedskartellet og KL er nu underskrevet
 
Af køreplanen fremgår følgende datoer:
   
22. november 2010 Udveksling af krav
24. november 2010 Organisationsforhandlinger indledes
17. december 2010 Generelle forhandlinger indledes
28. februar 2011 Forhandlingerne skal være afsluttet
  
Læs Sundhedskartellets køreplansaftale for OK 11 med KL