De (amts)kommunale arbejdsgiverparter og Sundhedskartellet har underskrevet køreplansaftalen (Aftale om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2005 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt og amtskommunalt ansatte).