Sundhedskartellet og Væksthus for Ledelse har i samarbejde med en lang række ledere fastlagt et kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. 50.000 ledere får hjælp til at blive bedre ledere.
 
Ledere fra skoler, ældrepleje, sygehuse mv. har været med til at opstille 11 punkter til refleksion, når ledelse i den offentlige sektor skal videreudvikles i retning af fremtidens krav.
 
Det er blevet til et nyt kodeks for god ledelse i kommuner og regioner, som sætter ord på god ledelse.
 
11 pejlemærker for god ledelse
 1. Jeg påtager mig mit lederskab
 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af
 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af
 4. Jeg skaber en organisation, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde
 5. Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger
 6. Jeg udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater
 7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer os i omverdenen
 8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte
 9. Jeg skaber rum for refleksion og innovation
 10. Jeg reflekterer over og udvikler mit lederskab
 11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden
Uddybning af Kodeks for god offentlig ledelse
 
Kodeks for god ledelse er et ideal, de færreste ledere kan leve fuldt op til. Det er heller ikke meningen. Kodeks er ikke tænkt som en facitliste, men som et redskab til udvikling gennem selvrefleksion og en anledning til at sætte god ledelse på den fælles dagsorden.
 
Download pjecen