”Uligeløn er et problem, som hverken den enkelte dansker, sundhedsvæsenet eller velfærdssamfundet kan leve med. Faktisk bør ligelønsproblematikken placeres på højde med klimaudfordringen på den politiske dagsorden”, skriver Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet, i et debatoplæg i Dagbladet Information: 
 
”Af: Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og for Sundhedskartellet

Regeringen nedsatte som bekendt Lønkommissionen sidste år. Det skete i kølvandet på den store konflikt, hvor titusindvis af sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle strejkede for ligeløn. Netop fordi det var strejken, som førte til kommissionens fødsel, er forventningerne store.

Det kan jeg godt forstå. Uligeløn er et problem, som hverken den enkelte dansker, sundhedsvæsenet eller velfærdssamfundet kan leve med. Faktisk bør ligelønsproblematikken placeres på højde med klimaudfordringen på den politiske dagsorden.

Og klima og ligeløn er to sider af samme sag. De er begge afgørende for fremtidens velfærd. Klimaet, fordi en væsentlig reduktion af forureningen vil virke forebyggende på vores sundhed. Ligelønnen, fordi en væsentlig reduktion af uligelønnen vil styrke rekrutteringen og fastholdelse af sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet.

Sagt med andre ord vil væsentlige reduktioner af både forureningen og uligelønnen give os langt bedre kort på hånden til at imødegå fremtidens udfordringer for velfærdssamfundet. Vi kan skabe både velfærd og sundhed i verdensklasse, hvis vi i samme bevægelse gør en indsats for klimaet og for ligelønnen. Det er en unik mulighed!”

 
Kilde: Information, den 13. oktober 2009