Connie Kruckow, der er formand for Sundhedskartellet, har efter et møde i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg konkluderet følgende fra drøftelserne i forhold til nødberedskabet:

Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg har gjort status over situationen med nødberedskaberne.

Som forventet bliver nødberedskaberne løbende opjusteret. Det foregår via lokale forhandlinger med arbejdsgiverne og bliver håndteret forskelligt i Sundhedskartellets organisationer.

Jordemoderforeningen har konkret anbefalet, at nødberedskaberne på landets fødeafdelinger genforhandles kollektivt.

Sundhedskartellet har den opfattelse, at arbejdsgiverne har det endelige ansvar for, at de tilbud, der gives patienter og borgere under konfliktenm er sundhedsfagligt forsvarlige.

Læs Jordemoderforeningens pressemeddelelse den 27. april 2008: Jordemoderforeningen anbefaler genforhandling af nødberedskab