””

Johnny Kuhr, næstformand i Sundhedskartellet og formand for Danske Fysioterapeuter, indtræder som fungerende formand for Sundhedskartellet, når Connie Kruckow fratræder som formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR) med udgangen af maj måned. Johnny Kuhr har været formand for Danske Fysioterapeuter siden 2000 og har siddet med ved forhandlingsbordet de seneste to overenskomstforhandlinger for Sundhedskartellet.

Sundhedskartellets forhandlingsudvalg er enige om at afvente nyvalg af formand, indtil der er foretaget valg af ny formand i DSR. Formandsvalget i DSR vil være afsluttet senest med udgangen af september 2009.

Der vil i perioden indtil da ikke være nogen næstformand i Sundhedskartellet.