Sundhedskartellet, Danske Regioner og KL udsender denne inspirationspjece, der er blevet udarbejdet på baggrund af de senere års erfaringer med lokale arbejdstidsaftaler. Pjecen er lavet i samarbejde mellem organisationerne og er udformet af Team-Arbejdsliv.
 
Inspirationspjecen giver bud på en række af de udfordringer, som rejser sig, når man overvejer at indgå lokale aftaler om arbejdstid – de gode råd omhandler blandt andet:
  • Fastholdelse, sygefravær og rekruttering – den helt store udfordring i dag
  • Stigende krav til en fleksibel og effektiv service
  • Medarbejderinddragelse og øget ansvar
Så vi håber den vil blive brugt i forbindelse med fremtidige tilpasninger af arbejdstilrettelæggelsen.