Det lykkedes ikke Sundhedskartellet og KL at indgå en aftale om den overordnede økonomiske ramme. Men det lykkedes parterne at indgå et delforlig om løn, pension og arbejdstid.
 
Under de afsluttende forhandlinger mellem kommunerne (KL) og Sundhedskartellet lykkedes det ikke at nå til enighed om den samlede økonomiske ramme for de næste tre år. Arbejdsgiverne tilbød 12,8 pct., hvilket Sundhedskartellet ikke kunne acceptere.
 
”I dag tjener vores medlemmer 24-28 pct. mindre end privatansatte med tilsvarende uddannelse. Det kan man ikke rekruttere og fastholde medarbejdere med, og den lave løn er en tikkende bombe under det offentlige sundhedsvæsen. Vi skal allerede ved denne overenskomst have en lønudvikling, der er højere end på det private arbejdsmarked, og derfor stiller vi krav om 15 pct.,” siger Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet, og tilføjer:
 
”Vores langsigtede strategi er ligeløn mellem vores fag i den offentlige sektor og fagene på samme uddannelsesniveau i den private sektor. Men problemet med den manglende ligeløn kan ikke løses ved forhandlingsbordet alene. Det er et samfundsproblem, som Folketinget må bidrage til at løse,” siger hun.
 
Delforlig trods sammenbrud
Sundhedskartellet indgik samtidig det fjerde delforlig med KL. Delforliget indebærer følgende:
  • Trinforhøjelser til alle basisstillinger
  • Lønforhøjelse til ledere
  • Tillægsbetalingen for inddragelse af fridøgn forhøjes med 150 kr.
  • Aften-/nat- tillæg og lørdagstillæg forhøjes med 2 pct.
  • Forhøjelse af udrykningsgodtgørelse med 100 kr.
  • Forhøjelse af forsikringsdækning ved ambulancetransport til 5 mio. kr.
  • Start på pension af ulempebetaling med 2 pct. og forhøjelse af ATP-satsen
  • 2,5 pct. til lokal løndannelse til lederne og 1,25 pct. til basis med forbedret udmøntningsgaranti