Forhandlingerne på det regionale område endte i nat uden en løsning for alle. En række forbund valgte at forlade fællesskabet og gå enegang og skrive under på en aftale for deres medlemmer.

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen natten til onsdag endte uden en samlet aftale på regionernes område. Efter 16 timers forhandlinger var det ikke muligt at komme videre med en samlet løsning, og forhandlingerne stoppede.

”Vores fælles pres har ført til, at vi er kommet rigtig langt i forhandlingerne, og der er mange ting, der ser fornuftige ud. Men vi kom ikke helt i mål. Vi endte i nat med at lægge et tilbud på arbejdsgivernes bord, som de desværre afviste. Derfor gik vi hjem uden et resultat”, siger Grete Christensen, der er formand for Sundhedskartellet og forhandlingsleder på det regionale område.

Derefter valgte en række LO forbund, herunder FOA, 3F, HK/Kommunal og Socialpædagogerne at gå ned til arbejdsgiverne uden om Forhandlingsfællesskabet og skrive under på en aftale, der gælder for de pågældende faggrupper. Dermed er der indgået en aftale for et mindretal på ca. 40.000 af de regionalt ansatte, mens de 100.000 sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, jordemødre, akademikere m.fl. i FTF og AC fortsat ikke har landet en aftale.

”Jeg er overrasket over, at vi nu står i denne situation. Vi er i fællesskab kommet rigtig langt med blandt andet økonomien, men der mangler stadig noget. Desværre var der en række forbund, der mente, at nu var deres krav opfyldt, og valgte at gå solo. Men fællesskabet står stadig fast på en løsning for alle.”

”Jeg tror på en fagbevægelse, der står sammen, og jeg mener, at vi er nødt til at stå fast og vise arbejdsgiverne, at vi mener det, når vi ikke vil være med til flere forringelser. Nogle mener, at spisepausen kun er et problem for de statsansatte. Men vi har set så mange forringelser at vi må spørge: Hvad bliver det næste, hvis ikke vi siger fra? Derfor handler det for mig også om, at de offentligt ansatte laver en fælles front imod den udhuling af de offentligt ansattes arbejdsvilkår, der allerede foregår”, siger Grete Christensen.

Onsdag klokken 10 fortsatte forhandlingerne på det kommunale område, og klokken 13 skal parterne på statens område mødes i Forligsinstitutionen. På det regionale område er der ikke aftalt nye møder, men forhandlerne vil løbende følge op på de muligheder, som de øvrige forhandlinger viser. Situationen er uafklaret, men der er fortsat cirka en uge til deadline for forhandlingerne.