Sundhedskartellet har underskrevet H:S – Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Se nedenfor
 
 
Sundhedskartellet har udarbejdet en kommenteret udgave af aftalen. Klik her