Lønkommissionen gør i dag status ved en såkaldt midtvejsevaluering. I evalueringen deltager Sundhedskartellets nyvalgte formand, Grete Christensen, der mener ligelønsproblematikken kun kan løses med økonomisk hjælp fra Christiansborg.

Når Lønkommissionen i dag holder sin midtvejsevaluering i Skuespilhuset i København deltager Sundhedskartellets nyvalgte formand, Grete Christensen, der også er formand for Dansk Sygeplejeråd.

”Som repræsentant for 120.000 sundhedsprofessionelle vil jeg holde kommissionen fast på, at det kønsopdelte arbejdsmarked er den væsentligste årsag til løngabet mellem mænd og kvinder,” udtaler Grete Christensen og fortsætter:

”Ligesom jeg vil fremhæve, at ligeløn er afgørende for vores velfærd. Og vel at mærke ligeløn både i forhold til uddannelse og køn.”

Uligeløn er et samfundsproblem
Uanset hvilke form den endelige redegørelse får, mener Grete Christensen, at landspolitikerne også har et ansvar for at få løst problemet. 

”Selvom det er tanken, at kommissionen giver sine endelige anbefalinger til arbejdsmarkedets parter, så er det vigtigt at gøre sig klart, at de massive ligelønsproblemer kun kan løses med økonomisk hjælp fra Christiansborg. Det er ikke en opgave, som arbejdsmarkedsparter kan løfte alene,” påpeger Grete Christensen.   

Der er fortsat et stykke vej, inden lønkommissionen er i mål. Dens endelige anbefalinger skal ligge klar tilarbejdsmarkeds parter senest ved udgangen af maj måned 2010.