EPSU (European Federation of Public Service Unions), som repræsenterer otte millioner europæiske offentlige ansatte, afholder i disse dage sin 8. kongres. På kongressen deltager Dansk Sygeplejeråds fungerende formand, Grete Christensen, der netop har holdt tale for de kongresdelegerede. 

EPSU, som repræsenterer mere end 200 organisationer og 8 millioner offentligt ansatte europæere, afholder i disse dage sin 8. kongres i Belgien. Blandt talerne ved kongressen er Dansk Sygeplejeråds fungerende formand, Grete Christensen. I sin tale til kongressen advokerede Grete Christensen kraftigt for, at ESPU tager lederskab i kampen for ligeløn.  

 ”Ligeløn bør være en fundamental ret. Ligeløn er en vigtig sag for os alle specielt i stærkt kvindedominerede områder. Det er derfor vigtigt, at EPSU tager lederskab på dette område,” sagde Grete Christensen.

EPSU støtter dansk forslag
Grete Christensen fremhævede i sin tale, at det som et led i kampen for ligeløn er nødvendigt at ændre det nuværende lønbegreb ’præsterede timer’ til ’aftalte timer’.

”Vi ved, at kvinder af naturlige årsager har mere fravær fra arbejdspladsen end mænd. Vi ved også, at de påtager sig flere opgaver i hjemmet som f.eks. pasning af syge børn. Derfor er det helt urimeligt at udregne lønnen som præsterede timer, hvorved vi kunstigt får det til at se ud som om, at kvinder tjener mere, end de faktisk gør,” udtalte Grete Christensen.

EPSU lovede efterfølgende at følge op på Grete Christensens forslag via Ligestillingskomitéen. Derudover har Dansk Sygeplejeråd medvirket til flere markante resultater i EPSU, blandt andet etableringen af den sociale dialog i hospitalssektoren og en helt ny aftale, som skal både forebygge og hindre stikskader.