I forhandlingerne om OK 11 med kommunerne er der også kommet skred i tingene, og de første elementer til en samlet aftale om OK11 er nu faldet på plads.
 
Sideløbende med forhandlingerne med regionerne forhandler Sundhedskartellet også på vegne af de ansatte i kommunerne, og her er det første gennembrud kommet med en række elementer, der skal være med til at danne grundlaget for en samlet aftale.
 
I lighed med det regionale område, er der nu indgået aftaler, der sikrer seniorordningen og mere fleksible rammer for MED–systemet.
 
Det er KL, der forhandler for kommunerne, og her har KL sammen med Sundhedskartellet forhandlet om to væsentlige elementer, der adskiller sig fra forhandlingerne på det regionale område.
 
Det ene element handler om forbedrede opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter, så tillidsrepræsentanten ved en eventuel afskedigelse begrundet i arbejdsmangel, har krav på et varsel på seks måneder.
 
Desuden er KL og Sundhedskartellet blevet enige om forbedrede vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter i kommunerne. Blandt andet opfordres der til, at arbejdsmiljørepræsentanter fremover aflønnes for deres indsats.
 
Ligesom i alle andre af dette års overenskomstforhandlinger med regioner og kommuner har man sat det som en betingelse, at man til slut når frem til en samlet aftale om OK 11, for at alt kommer med.
 
Der er aftalt forhandlingsmøder med KL frem til den 27. februar 2011.