Sundhedskartellet og Kommunernes Landsforening har i fællesskab arbejdet med et projekt om fremtidens sygepleje. Resultatet bliver nu præsenteret i tre publikationer.
 
Hjemmesygeplejen og hjemmesygeplejerskernes arbejde er for alvor kommet i fokus i kommunerne. Den demografiske udvikling, udviklingen i danskernes sygdomsbillede og udviklingen i det regionale sundhedsvæsen bidrager alle til, at hjemmesygeplejerskerne får ansvar for betydeligt flere og mere komplekse opgaver. Herudover har kommunalreformen betydet, at kommunerne, herunder hjemmesygeplejen, har fået en større og mere forpligtende rolle i forebyggelse af indlæggelser og i at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets aktører.

Sundhedskartellet og KL har som følge af udviklingen i 2010 gennemført et projekt om Fremtidens hjemmesygepleje med inddragelse af en lang række sygeplejersker både fra kommuner og sygehuse. Resultaterne af projektet præsenteres i tre publikationer:

  • En statusrapport, som kortlægger hvordan hjemmesygeplejen er organiseret i kommunerne, og hvilke nye opgaver hjemmesygeplejerskerne har fået over de sidste år. 
  • En udfordringsrapport, som beskriver de aktuelle og fremtidige udfordringer, som hjemmesygeplejen og hjemmesygeplejerskerne står overfor i relation til organisering, tværsektorielt samarbejde og kompetencebehov. 
    Fremtidens hjemmesygepleje – Udfordringsrapport 
     
  • En inspirationspjece til sygeplejersker om arbejdet som sygeplejerske i kommunen med fokus på den brede vifte af opgaver og funktioner, som kommunerne kan tilbyde sygeplejerskerne. 
    Sygeplejerske i kommunen – Noget for dig?