Sundhedskartellet havde sammen med partssamarbejdet inviteret 50 personer fra alle lag i sygehusvæsnet til at deltage på SygehusCamp 07. To af de udfordringer, som deltagerne blev stillet, var følgende problemstillinger:
  • Hvordan undgår man farlige afbrydelser af arbejdet? 
  • Hvordan skabes en fælles identitet på sygehusene?
Resultatet af Sygehus Camp, der blev afholdt den 21. og 22. november 2007, var 12 konkrete forslag til at skabe større arbejdsglæde for medarbejderne og bedre behandling af patienter på sygehusene. Fra Sundhedskartellet deltog repræsentanter fra næsten alle organisationerne, og der blev arbejdet hårdt og intensivt de 30 timer campen varede.
Det er planen, at der primo 2007 vil blive udgivet en folder med de 12 forslag med konkrete anvisninger til handlinger. Denne sendes til alle landets hoved MED-udvalg og vil ligeledes blive lagt på parternes hjemmeside.
Læs mere om SygehusCamp 07 deltagerne og de foreløbige resultaterne på www.susweb.dk