Foto: Philip Davali

Efter 34 timers forhandlinger i Forligsinstitutionen er der nu også indgået forlig på det statslige område.

Aftalen indeholder pæne lønstigninger med en samlet ramme på 8,1 procent og en regulering, der sikrer, at offentligt ansattes løn følger den private lønudvikling. Den betalte spisepause er sikret. Arbejdstidsregler for de statsansatte følger den aftale, som blev indgået på det kommunale område.

Med forliget er der nu indgået aftaler på alle tre offentlige arbejdsgiverområder. Det betyder, at konflikten på det offentlige arbejdsmarked er undgået, hvis medlemmerne af de enkelte fagforeninger stemmer ja til forligene.

Forhandlingslederen for de statsansatte, Flemming Vinther, er lettet over, at det lykkedes at lave en aftale – efter sammenlagt 300 timers forhandlinger i Forligsinstitutionen.

“Det er en kæmpe sejr for alle, der har stået sammen om en løsning for alle, at vi nu også er i hus med en overenskomst for statens ansatte. Vi har haft et historisk sammenhold, som ikke mindst har vist sig på gader og stræder og på de sociale medier. Det har været helt afgørende for, at det lykkes at indgå en god aftale med vores arbejdsgiver, som jeg oprigtigt kan anbefale medlemmerne at stemme ja til.

Vi har sikret en lønudvikling, som følger den private, og som sikrer reallønsfremgang for alle. Vi har sikret den betalte spisepause som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag. Dermed har vi slået fast, at arbejdsgiver ikke kan pille ved vores rettigheder uden at aftale det med os – hverken nu eller i fremtiden. Underviserne fik ikke en ny aftale ved OK18, men vi har sikret, at forhandlingerne ved OK21 vil blive ført på et helt andet og bedre grundlag. Det vil CFU sammen med Forhandlingsfællesskabet være garant for sker. De nye muligheder SKAL bruges”, siger Flemming Vinther om aftalen.

Medlemmerne har den endelige afgørelse

Alle aftalerne skal nu til afstemning i de enkelte organisationer efter deres egne regler. Indtil resultatet af de afstemninger foreligger, er konflikten på det offentlige arbejdsmarked afblæst.