Et bredt flertal i Folketinget (V, K, S, R og DF) blev i går enig om etablering af 7-8 stærke professionshøjskoler. De nye professionshøjskoler skal gennem bedre faglighed i uddannelserne og en stærk tilknytning til både forskningen og arbejdsmarkedet få flere unge til at tage en erhvervsrettet videregående uddannelse.
 
Formanden for Sundhedskartellet, Connie Kruckow er tilfreds med forliget.
 
”I Sundhedskartellet ser vi positivt på, at der nu er et bredt forlig om at etablere professionshøjskoler. Men vi indtil videre har vi kun set en aftaletekst, først når vi ser lovudkastet kan tage endelig stilling til forliget”, siger Connie Kruckow.
 
Connie Kruckow understreger samtidig, at sammenlægninger af uddannelser ikke i sig selv skaber stærkere faglige miljøer og bedre tilknytning til forskning og praksis. Det er væsentligt, at der sikres de fornødne ressourcer til de kommende professionshøjskoler. Det forudsætter, at fusionsomkostningerne er fuldt finansieret. Og at underviserne på professionshøjskolerne løbende kompetenceudvikles, og at der afsættes de fornødne midler til forskning i professionerne.
 
 
Se oversigten over de institutioner der indgår i professionshøjskolerne her: http://www.uvm.dk/07/bilagprof.htm?menuid=641015