Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner er enige om en ny fælles erklæring om veje til mindre konfliktfyldte forhandlinger.

De seneste overenskomstfornyelser har været konfliktfyldte og højspændte, og ved
overenskomstforhandlingerne i 2018 betød det bl.a., at det var vanskeligt at få drøftet de særlige
regionale udfordringer. Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har en fælles målsætning om at
finde veje til konstruktive forhandlingsforløb og har derfor i fællesskab drøftet den danske model. Med
erklæringen ønsker parterne også at styrke mulighederne for indgåelse af aftaler, der er med til at skabe
udvikling og fortsat sikre attraktive arbejdspladser.

”Det har været frugtbart at have en tidlig drøftelse om, hvordan vi bedst skaber rammerne for udvikling
og fremdrift på det regionale område ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2021. Jeg er glad
for bl.a. at have aftalt et styrket samarbejde, både i perioden og under forhandlingerne, med fokus på at
finde løsninger, der passer til de regionale arbejdspladser og de ansatte. Og så er vi enige om at styrke
forhandlingsprocessen ved at skabe mere fremdrift i forhandlingerne – fx med mulighed for indgåelse af
delforlig. Erklæringen er et godt skridt på vejen til at komme konstruktivt i mål ved OK-21”, udtaler
formanden for Forhandlingsfællesskabet Mona Striib.

Den nye erklæring understøtter mulighederne for at indgå aftaler med fokus på den regionale
opgaveløsning og de ansatte. Parterne er enige om det ansvar, som begge parter har for at lykkes
hermed.

”Det er meget positivt, at vi i fællesskab er kommet frem til, hvordan vi bedst understøtter et
forhandlingsforløb med fokus på udvikling af det regionale arbejdsmarked. Vi har som parter det
kendskab til det regionale arbejdsmarked, der skal til for at sikre, at vi følger med udviklingen. Derfor har
vi også et stort ansvar for at finde løsninger på de regionale udfordringer. Det forudsætter et tillidsfuldt,
troværdigt og respektfuldt samarbejde”, siger formanden for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg
Anders Kühnau.

Parterne er desuden enige om at drøfte erfaringerne med erklæringen efter
overenskomstforhandlingerne i 2021 og på den måde fortsætte arbejdet med i fællesskab at styrke den
danske model og samarbejdet på det regionale område. Læs forhandlingserklæringen hér.