Søg om økonomisk støtte til arbejdsmiljø og sundhedsfremme
 
Forebyggelsesfonden blev oprettet med Velfærdsaftalen fra 2006 med en kapital på 3 milliarder kroner. Beløbet kan uddeles over 10 år. Det overordnede formål med fonden er at give støtte til projekter, der kan forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning på danske arbejdspladser. I 2010 kan fonden uddele 421 millioner kroner til projekter.

Man kan søge om støtte til projekter på offentlige arbejdspladser inden for følgende områder:

• Forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange
• Genoptræning og rehabilitering
• Sundhedsfremme på arbejdspladsen

I 2010 er der afsat 210 millioner kroner til forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange på offentlige og private virksomheder. Heraf er de 15 millioner afsat til hjemmepleje og døgntilbud til voksne.

I 2010 er der afsat 100 millioner kroner til bedre genoptræning og rehabilitering med henblik på at lette sygemeldte medarbejderes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

I 2010 har Forebyggelsesfonden en særlig satsning på sundhedsfremme på arbejdspladsen. Der er afsat 100 millioner kroner til projekter med det formål, og det er 61 millioner kroner mere end de foregående år. Der er altså gode muligheder for at få støtte til at få sat sundhed på dagsordenen.


Ansøgningsfrist
Første ansøgningsrunde er åben. Frist for ansøgninger til fonden er mandag den 1. marts 2010, kl. 24.00.
 
Læs mere
FTF’s hjemmeside