Sundhedskartellets forhandlingsdelegation har i dag, den 17. december, mødtes med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) til det første tværgående politiske forhandlingsmøde ved overenskomstforhandlingerne 2011. Med ved bordet var også KTO, AC og FOA. Grundet den særlige situation ved OK 11 forhandles dele af Sundhedskartellets krav tværgående sammen med KTO, AC og FOA. Hovedparten af Sundhedskartellets krav forhandles dog stadig direkte mellem Sundhedskartellet og RLTN. På dagens møde blev det aftalt, at der på det næste møde den 21. januar vil være særlig fokus på fem forhandlingstemaer. De fem temaer, der sættes fokus på, er: • Seniorordninger • MED-aftalen • Forhold vedrørende tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter • AKUT-midlerne (fond til uddannelse af tillidsrepræsentanter m.fl.) • Trivsel, sundhed og arbejdsmiljø Inden jul indgås en tilsvarende forhandlingsplan for forhandlingerne mellem KL og Sundhedskartellet. Tilrettelæggelsen af forhandlinger om øvrige forhandlingstemaer er endnu ikke på plads.