Nye overenskomster og aftaler, der skal gælde fra april 2011, er en oplagt mulighed for at samle medarbejdere og arbejdsgivere om et stærkt offentligt sundhedsvæsen i såvel regioner som kommuner.
 
Det fastslog Sundhedskartellets formand, Grete Christensen, da parterne markerede starten på overenskomstforhandlingerne torsdag eftermiddag den 25. november i regionernes hus.
 
Sundhedskartellet og regionernes og kommunernes forhandlere brugte det første møde til en uddybning af de tidligere udvekslede krav. Sundhedskartellets formand konstaterede, at de nærmeste måneders forhandlinger ikke kommer til at dreje sig om at fordele en masse gaver.
 
Alligevel har Sundhedskartellet set frem til at møde arbejdsgiverne. ”Vi skal sammen nå et resultat, som kan løfte det offentlige sundhedsvæsen midt i en økonomisk krise. Vi skal sammen nå et resultat, hvor vi får mest mulig kvalitet ud af de midler, vi har. Og så skal vi nå et resultat, som vore medlemmer i sidste ende kan stemme ja til,” sagde Grete Christensen.
 
Sundhedskartellets formand siger efter de første møder mellem parterne, at møderne forløb fint, men at de også viser, hvor de store udfordringer ligger for forhandlerne i de kommende måneder.
 
”Regionernes politiske forhandlingsleder Jens Stenbæk sagde, at det er vigtigt, at vi lytter til hinanden, og det er jeg enig i, hvis vi skal finde en fælles landingsbane. Når arbejdsgiverne og vi vil i hver sin retning, er der brug for at tænke anderledes. Mange af de gode resultater, vi tidligere har opnået sammen, er resultat af konstruktiv dialog.
 
Arbejdsgiverne ønsker mere lokalt handlerum i forhold til lokal løndannelse og arbejdstid, men vore medlemmer ønsker flere rettigheder med hegn omkring. Det er et udtryk for manglende tillid til ledelsen. Det er der en grund til, og det må vi sammen finde en løsning på,” siger Grete Christensen.