For første gang efter sammenbruddet i de (amts)kommunale overenskomstforhandlinger den 5. februar 2002 mødte KTO og arbejdsgiverne i dag hinanden i forligsinstitutionen. Parterne var indkaldt af forligskvinden Mette Christensen til en orienterende drøftelse omkring forhandlingssituationen. Under mødet blev det bl.a. aftalt, at parterne mødes igen til egentlige forhandlinger om de generelle overenskomstkrav under ledelse af forligskvinden onsdag den 27. februar kl. 16.00 i Forligsinstitutionen. Derudover igangsatte forligskvinden også de specielle forhandlinger, så de kan foregå sideløbende med de generelle forhandlinger i forligsinstitutionen. I den forbindelse har Sundhedskartellet allerede aftalt en række tekniske drøftelser med arbejdsgiverne omkring Sundhedskartellets fælles specielle krav. Det forventes, at de specielle forhandlinger mellem de enkelte organisationer i KTO og deres respektive arbejdsgivere vil være færdige inden den 18. marts 2002. Da forhandlingerne foregå i forligsinstitutionens regi, er der tavshedspligt forbundet med forhandlingerne – både de generelle og specielle forhandlinger. Det betyder, at der ikke må refereres fra forhandlingerne. En afvigelse af tavshedspligten – bl.a. for at offentliggøre en del af et forlig – kræver at begge parter er enige i dette. På baggrund af anbefalingen fra KTO ìs repræsentantskab den 13. februar 2002 omkring koordineringen af konfliktvarsler har der i den senere tid været tale om en koordinering af konfliktvarslerne indenfor KTO ìs i alt 65 medlemsorganisationer. Sundhedskartellets organisationer forventes, at udsende konfliktvarsel indenfor de kommende dage.