Finsk forslag til arbejdstidsdirektivet uacceptabelt

Tilsidesættelse af den danske aftalemodel og et ringere arbejdsmiljø er konsekvenserne hvis finsk kompromisforslag til ændring af arbejdstidsdirektivet bliver vedtaget den 7. november 

Det finske formandskab i EU har fremlagt et kompromisforslag til ændring af arbejdstidsdirektivet. Det er finnernes håb, at kompromisforslaget bliver forhandlet på plads på det ekstraordinære rådsmøde den 7. november.

Sundhedskartellet finder kompromisforslaget uacceptabelt, idet der ikke er taget de fornødne hensyn til de ansattes sundhed og sikkerhed. Derfor har Sundhedskartellet skrevet til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, og gjort rede for Sundhedskartellets synspunkter.

Du kan læse brevet her