Sundhedskartellet og de (amts)kommunale arbejdsgiverne har i dag forhandlet om overenskomstfornyelsen 2005.
 
Sundhedskartellet uddybede sine krav til lønmodellen og lønskala. Arbejdsgiverne uddybede deres krav om lokal løndannelse.
 
Parterne mødes igen til forhandling den 25. januar 2005.