Sundhedskartellet har sammen med KTO indgået en fælleserklæring med Kommunernes Landsforening, som skal danne rammen om de tilpasningsforhandlinger, organisationerne skal i gang med i forbindelse med overførslen af ansatte fra amterne til kommunerne, som følge af opgave- og strukturreformen pr. 1. januar 2007.
 
Fælleserklæringen, som skal danne baggrund for en efterfølgende aftaleindgåelse mellem de centrale parter, fastslår bl.a. principper om, at de overførte ansatte vil blive omfattet af de generelle aftaler på KL’s område fra overførselstidspunktet den 1. januar 2007, samt at de vil bevare løn og pension samt særvilkår i henhold til de amtslige overenskomster frem til 1. april 2008. Den ansatte vil kunne vælge sig over på de kommunale løn- og pensionsbestemmelser før den 1. april 2008. De nærmere vilkår herfor vil blive et tema ved de kommende aftaleforhandlinger mellem de centrale parter. Endelig er der enighed om, at den ved OK05 aftalte løngaranti, også gælder.
 
De enkelte organisationer skal nu i gang med tilpasningsforhandlinger for hvert overenskomstområde, hvor der bl.a. skal afdækkes og aftales, hvilke særvilkår i henhold til de amtslige overenskomster og aftaler som den enkelte ansatte tager med. 
 
Inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde vil der være omkring 1.000 medlemmer, som vil blive overført fra amterne til kommunerne som følge af, at opgaver flyttes fra amterne til kommunerne.
Fælleserklæringen kan downloades nedenfor eller ved at klikke her