Fredag den 20. august var hovedbestyrelsesmedlemmer fra Sundhedskartellets 11 organisationer samlet til et fælles Hovedbestyrelsesseminar i Odense. På seminaret blev der blandt andet diskuteret forskelle og ligheder i Sundhedskartellet, hvad det er der er samlende for Sundhedskartellet, samt de kommnede OK-05 forhandlinger.
 
Blandt de inviterede oplægsholdere var Keld Hansen, borgmester i Herlev og formand for KL’s lønudvalg, og Amtsborgmester og formand for Amtsrådsforeningens løn- og forhandlingsudvalg, Hans Jørgen Holm.
 
Nedenfor kan du læse formanden for Sundhedskartellet, Connie Kruckow, formand for Danske Fysioterapeuter, Johnny Kuhr og formand for Danske Bioanalytikere, Anne Lise Madsens oplæg.