EU-Domstolen fastslår i ny dom, at tyske arbejdsmarkedspensioner er underlagt udbudsreglerne. Usikkert om dommen på længere sigt kan få betydning for danske arbejdsmarkedspensioner.

En nyligt afsagt EU-dom slår fast, at tyske arbejdsmarkedspensioner er underlagt udbudsreglerne i EU. I praksis betyder det, at de tyske myndigheder fremover skal overholde udbudsreglerne, når der indgås aftale mellem arbejdsmarkedsparter på det offentlige arbejdsmarked af en vis størrelsesorden.

Det ligger endnu ikke klart, om dommen får betydning for danske arbejdsmarkedspensioner. I Dansk Sygeplejeråd siger næstformand Dorte Steenberg:

”Det tyske pensionssystem adskiller sig på flere områder fra det danske. Derfor er det langt fra sikkert, at dommen i praksis vil få betydning for det danske arbejdsmarked, hvor hovedparten af arbejdsmarkedspensionerne er aftalt via overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter. Men vil vi læse dommen rigtig grundigt igennem, inden vi kommer med en endelig vurdering.”

Beskæftigelsesminister analyserer dommen
Også i Beskæftigelsesministeriet læses dommens sider grundigt:

”Sammen med arbejdsmarkedets parter vil vi analysere dommen, herunder om den får betydning for danske forhold. Da det er en principiel dom, som EU-Domstolen har afsagt i dag (torsdag, den 15. juli, red), er det vigtigt, at vi giver os tid til grundigt at analysere dommen,” skriver beskæftigelsesminister Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

PKA: Der er en lang række forskelle på tyske og danske ordninger
I Pensionskassernes Administration A/S (PKA), der blandt andet administrerer sygeplejerskernes arbejdsmarkedspensioner, har man fulgt sagen og domsafsigelsen. Her udtaler administrerende direktør, Peter Damgaard Jensen:

”Dommen er målrettet en række tyske arbejdsmarkedspensioner. Ikke de danske. Og der er en lang række principielle forskelle på de tyske og de danske ordninger. Det er vigtigt nu at analysere dommen nærmere og især dens præmisser. Det arbejde skal ske sammen med arbejdsmarkedets parter med henblik på at forsvare et særdeles velfungerende dansk pensionssystem.”

Det er EU-Kommissionen, der har anlagt sagen mod Tyskland.

Læs mere om EU-Domstolen her:
http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/institutioner/domstolen/

Læs mere om arbejdsmarkedspensioner her:
https://www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/typer-af-pension/Sider/arbejdsmarkedspensioner.aspx?KommuneId=710