Ved OK-forhandlingerne i 2002 blev der i forbindelse med sundhedsfremme i ældreplejen (SUFIK-projektet) etableret to projekter om henholdsvis type 2-diabetes og etik i ældreplejen. Det sidste projekt er nu afsluttet, og i den forbindelse er der udkommet ”Etik i ældreplejen – en manual”.
 
Det har været et vellykket projekt, hvor bl.a. målene om øget arbejdsglæde, fællesskabsfølelse, læring og kvalitetsudvikling er opfyldt i de 3 deltagende kommuner, som har fundet manualen særdeles anvendelig.