Sygeplejerskernes og Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, sender en ny bold på banen i diskussionen om de offentligt ansattes løn. Den kommende overenskomst for sygeplejerskerne og de andre sundhedsgrupper skal være 1-årig. Det vil give en lønreformskommission den nødvendige tid til arbejdet.
Der er behov for markante lønstigninger her og nu. Men der er også behov for en egentlig lønreform, hvis de offentligt ansattes lønproblemer skal løses. Derfor noterer Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd, med tilfredshed, at der er bred politisk opbakning til at nedsætte en lønreformskommission. 
    
”Det er rigtig godt, at der nu er mange partier på Christiansborg, der har fået øjnene op for, at det er nødvendigt at nedsætte en Lønreformskommission. Lønproblemerne i den offentlige sektor kan ikke løses med et snuptag, for de handler om nogle grundlæggende strukturer i samfundet, bl.a. at de traditionelle kvindefag slet ikke er værdisat godt nok,” siger Connie Kruckow.
 
Hun fastslår, at der både er behov for en kortsigtet og langsigtet løsning. Derfor skal Folketinget allerede til de kommende overenskomstforhandlinger afsætte ekstra midler. Det er bl.a. nødvendigt, fordi sundhedsvæsenet står over for massive problemer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker, bioanalytikere mv.
      
Det er også nødvendigt at nedsætte en lønreformskommission, fastslår Connie Kruckow. Det er afgørende, at en Lønreformskommission får den nødvendige tid til arbejdet. Derfor sender Connie Kruckow en helt ny bold på banen:
      
”Jeg foreslår, at den kommende overenskomst for sygeplejerskerne og de andre sundhedsgrupper skal være et-årig. Det vil give lønreformskommissionen den nødvendige tid til at lave et gennemarbejdet forslag til en ligelønsreform,” siger Connie Kruckow.