Projekt ”Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø” har til formål at belyse erfaringer med anvendelse af rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler fra 1999.
Konsulentfirmaet TeamArbejdsliv står for indsamling af data.
Læs her