LO og FTF har skudt den landsdækkende kampagne, ”Er du OK?” i gang, og samtlige faglige organisationer under de to store hovedorganisationer er med i kampagnen.

”Kampagnen skal grundlæggende ses som en oplysningsindsats, der skal øge kendskabet blandt danskerne til den danske arbejdsmarkedsmodel,” udtaler Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Centralt i kampagnen er et grønt logo, der viser en glad person i et piktogram, der også kan læses som ”OK”, når logoet drejes lidt. Logoet markerer, at de faglige organisationer i FTF og LO er dem med faglige fællesskaber og overenskomster, der er centrale i den danske model.

Vigtigt at tage ansvar
Kampagnen blev skudt i gang søndag med annoncer i flere store landsdækkende aviser, ligesom hjemmesiden ’erduok.dk’ er åben.

”Som medlem af et fagligt fællesskab, som Sundhedskartellets medlemsorganisationer, tager man ikke bare ansvar for sig selv, men også for sine kolleger. Man er med til at sikre ordentlige og nutidige vilkår. Og man er med til at holde en hånd under dem, der har særligt brug for det”, udtaler Grete Christensen.

Konkrete eksempler
Grete Christensen nævner barsel, pension, ferie og løn som konkrete eksempler på, hvordan overenskomster og faglige fællesskaber gør en forskel for danske lønmodtagere.

”Uden rigtige faglige organisationer vil vi alle sammen tabe. Aftalerne mellem arbejdsgivere og lønmodtagerne betyder også en større tryghed i forbindelse med sygdom og afskedigelse, ligesom de rigtige faglige organisationer bakker op om medlemmerne i forbindelse med arbejdsskader. Samspillet med de overenskomstbærende organisationer er i det hele taget med til at sikre mere ro på arbejdspladserne. Det er derfor vi spørger, er du ok?”, påpeger Grete Christensen.

Der er i dag ca. 1,5 millioner danske lønmodtagere i FTF og LO.

Se kampagnematerialet hér.