Af Connie Kruckow, formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet

Under overskriften ”Uligeløn er også dagens uorden på det private arbejdsmarked” søndag den 4. maj 2008 har Jørgen Hoppe og Karin Retvig formænd for henholdsvis HK/Handel og HK/Privat gjort sig nogle interessante tanker om en Ligelønskommission.

De to formænds klare støtte til en Ligelønskommission viser, at der er et massivt ønske i fagbevægelsen om, at Folketinget nedsætter en Ligelønskommission. Også Danske Regioner og KL bakker op om en kommission. Derfor bør Folketinget hurtigst muligt tage affære.

Sundhedskartellet har arbejdet for en ligelønsstrategi siden 2002. Vores analyser viser, at der er uligeløn, når man sammenligner lønforskelle på tværs af uddannelsesniveau og sektorer. Derfor foreslog vi allerede i efteråret 2007 en Ligelønskommission. Vi har bl.a. sendt et forslag til et kommissorium for en Ligelønskommission til regeringen og Folketingets partier. Her foreslår vi bl.a., at den skal lave en samlet beskrivelse af lønforskellene mellem kvinder og mænd i Danmark og foretage sammenligninger mellem mænd og kvinder på tværs af sektorer og brancher – og dermed naturligvis også HK’s grupper. Derudover er det helt oplagt, at kommissionen beskriver det danske aftalesystem ud fra et ligelønsperspektiv.

Men helt centralt er det naturligvis, at kommissionen giver anbefalinger til, hvordan lønforskellen mellem kvinder og mænd kan reduceres.

En Ligelønskommission er i hele samfundets interesse. Det kan ikke være rimeligt, at vi i 2008 har uligeløn mellem kvinder og mænd og mellem det offentlige og private.

Al erfaring viser, at der skal helt ekstraordinære midler i brug, hvis uligelønnen skal bremses. Den danske aftalemodel er god i sin grundide, men den evner ikke at flytte lønrelationerne.

Konsekvenserne er mærkbare: I dag tjener en offentligt ansat med en mellemlang videregående uddannelse 27 procent mindre end en privatansat på samme uddannelsesniveau. I virkeligheden er der tale om det største ligestillingsproblem, det danske samfund har, og det er en samfundsopgave at løse det.

I Norge har regeringen for længst erkendt, at der er et uligelønsproblem, og at det er et samfundsproblem. Som konsekvens her den norske regering nedsat en Ligelønskommision, der tidligere i år har udgivet rapporten ”Kjønn og Lønn” – bl.a. med anbefalinger om, at politikerne skal afsætte 3 mia. kr. på finansloven til at bekæmpe uligelønnen.

Det er på høje tid, Danmark følger med.

 

Indlægget har været bragt i Politiken den 13. maj 2008