PRESSEMEDDELELSE
21. januar 2005
 
Delforlig: Godt resultat på familie- og ligestillingsområdet
 
Sundhedskartellet har fredag den 21. januar indgået delforlig med de (amts)kommunale arbejdsgivere på familie- og ligestillingsområdet.
 
Delforliget indeholder to hovedpunkter:
 
  • Der udbetales pension under den dagpengeberettigede del af barselslov samt pension under børnepasningsorlov
  • En udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov.

Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, betegner delforliget som et stort resultat for ligestillingen:

”Sundhedskartellets medlemmer er primært kvinder. Derfor har det været meget vigtigt for Sundhedskartellet, at medlemmernes pensionsordning forbedres under barsel og børnepasningsorlov,” siger Sundhedskartellets formand, Connie Krukow.
 
”Samtidig har vi sikret, at alle de (amts)kommunalt ansatte bidrager kollektivt til at dække barselsudgifterne. På den måde bliver det ikke dyrere for arbejdsgiverne at have kvinder ansat frem for mænd. Det er er et vigtigt skridt på vejen i retning af mere ligestilling på arbejdsmarkedet,” tilføjer Connie Kruckow.
 
Pensionsdækningen betyder, at Sundhedskartellets medlemmer pensionsdækkes i de 20 uger, hvor de kun modtager dagpenge. Det betyder, at et medlem af Sundhedskartellet, som holder fuld barselsorlov to gange vil få mere end 100.000 kr. ekstra udbetalt, fra hun går på pension som 65-årig indtil sin død.
 
Barselsudligningsordningen betyder, at samtlige arbejdspladser under kommuner og de kommende regioner skal etablere en udligningsordning, der sikrer, at udgifterne til barsel fordeles jævnt på tværs af alle arbejdspladserne. Det betyder, at midlerne omfordeles fra de mandedominerede områder til de store kvindefag, som særligt Sundhedskartellet repræsenterer. Med ordningen er der nu mulighed for at ansætte vikarer under barselsorlov.
 
Sundhedskartellets delforlig indebærer endvidere, at der kommer forbedringer i aftalen om fravær af familiemæssige årsager, og at mandlige og kvindelige adoptanter ligestilles. Den nuværende barselsaftale justeres også i forhold til de seneste ændringer i dagpengeloven vedrørende adoptanters ret til orlov før barnet modtages.
 
Sundhedskartellet omfatter ca. 110.000 medlemmer beskæftiget inden for social- og sundhedssektoren.
 
Delforliget er indgået under forudsætning af, at der opnås et samlet forlig på området. Sundhedskartellet møder arbejdsgiverne næste gang den 25. januar.
 
Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til kommunikationschef Erik Harr på 40 34 83 37.
 
Se plancher om delforliget her