Under de afsluttende forhandlinger mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner, er det lykkedes parterne at indgå et delforlig om løn, pension og arbejdstid.
 
Sundhedskartellet har torsdag indgået det fjerde delforlig med Danske Regioner. Delforliget indebærer følgende:
  • Lønforbedringer på 2 % af nat- og weekendtillæg
  • Forhøjelse på 100 kr. for mistet fridøgn
  • Forhøjelse af den generelle pensionssats
  • Start på pension af ulempebetaling med 2 % og forhøjelse af ATP-satser
  • 2,5 % til lokal løndannelse til lederne og 1,6 % til basis
  • Mulighed for ”plustidsaftale”
  • Tillæg til erfarne medarbejdere (fra 5.000 kr. til 10.700 kr. for Sundhedskartellets medlemmer)
En nærmere beskrivelse af delforliget fremgår af forligsteksten samt plancher.
 
Derefter indledtes drøftelserne om den samlede rammes størrelse. Arbejdsgiverne tilbød
12,8 %, hvilket var helt uacceptabelt for Sundhedskartellet.
 
”I dag tjener vores medlemmer 24-28 % mindre end privatansatte med tilsvarende uddannelse. Det kan man ikke rekruttere og fastholde medarbejdere med. Derfor er det en tikkende bombe under det offentlige sundhedsvæsen. Problemet kan ikke løses ved forhandlingsbordet alene. Det er et samfundsproblem, som Folketinget må bidrage til at løse,” siger Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow.