Et massivt flertal af befolkningen er klar til differentieret behandlingsgaranti. Ifølge en undersøgelse fra Capacent mener 80 procent, at den nuværende én måneds behandlingsgaranti er unødvendig.

Otte ud af ti danskere mener, at det vil være i orden at differentiere behandlingsgarantien, sådan at de alvorligste syge kommer til efter én måned, og folk med mindre alvorlige sygdomme kan komme til at vente op til tre måneder på en behandling. Det viser en meningsmåling, som Capacent har lavet for blandt andet Sundhedskartellet og Overlægeforeningen.

Formand  for Sundhedskartellet Grete Christensen mener, at differentieret behandlingsgaranti er den rigtige løsning.

”Undersøgelsen viser klart, at danskerne har tillid til at det skal være op til en lægefaglig vurdering, hvilke patienter, der har mest brug for at komme til hurtigt. I øjeblikket er sygehusenes økonomi så presset på grund af blandt andet behandlingsgarantien, at medarbejderne bliver fyret. Og det er en helt uacceptabel udvikling. For når der er færre hænder til opgaverne vil kvaliteten af sygeplejen og behandlingen blive forringet. Og det kan ingen være tjent med,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Regeringens vælgere vil differentiere
Regeringen indførte én måneds behandlingsgaranti i 2007 (Det udvidede frie sygehusvalg), og den gælder alle planlagte behandlinger f.eks. grå stær, kunstige knæled og hofteoperationer. Overskrides garantien har patienter ret til at få behandling på et privathospital.

Undersøgelsen fra Capacent viser også, at selv blandt regeringens egne vælgere mener 83 procent, at det er ok at differentiere behandlingsgarantien.

Og formand for Overlægeforeningen Erik Kristensen opfordrer regeringen til at sløjfe den nuværende behandlingsgaranti.

”Selv blandt regeringspartiernes egne vælgere er der et stort flertal for at erstatte den nuværende ordning med en differentieret ventetid, som sikrer, at de mest syge behandles hurtigst. Vi har i lang tid kæmpet for en sådan ændring, der kan give sygehusene mere stabile økonomiske vilkår. Og derfor håber vi naturligvis, at regeringen tager bestik af vælgernes klare holdning og indfører en differentieret ventetidsgaranti”, siger Erik Kristensen.

I dag tirsdag er en stor sygehushøring på Christiansborg netop blevet afholdt. Her diskuterede politikere, sygehusdirektører og faglige organisationer løsninger på sygehuskrisen.

Læs historien på berlingske.dk