KL, Danske Regioner, Sundhedskartellet og KTO har i samarbejde udviklet et Danmarkskort, der viser i hvilke kommuner og regioner, der er indgået lokale MED-aftaler. Danmarkskortet findes på www.personaleweb.dk/danmarkskort

Danmarkskortet opdateres løbende i takt med, at kommuner og regioner fremsender den lokale MED-aftale til KL, Danske Regioner og KTO. Du kan finde alle kommunale og regionale MED-aftaler på sitet.

Formålet med Danmarkskortet er bl.a. at give et enkelt overblik over, hvilke kommuner og regioner der har indgået en MED-aftale, herunder at samle alle MED-aftaler ét sted.

Det fremgår desuden af Danmarkskortet, hvilke kommuner der har valgt ikke at indgå en lokal MED-aftale.