EU-kommissionen har anlagt sag mod Tyskland med påstand om, at de offentlige tyske arbejdsgivere overtræder EU-udbudsdirektivet ved at indgå tjenesteydelsesaftaler vedr. arbejdsmarkedspensioner uden forudgående offentligt udbud.

De offentlige tyske arbejdsgivere har indgået kollektive aftaler med de offentlige lønmodtagerorganisationer, der regulerer arbejdsmarkedspensionerne.

Den tyske ordning har mange fælles træk med ordningerne på det danske arbejdsmarked. Den tyske sag kan derfor få en række konsekvenser også i Danmark.

Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har derfor rettet en fælles henvendelse til regeringen, hvor der opfordres til, at regeringen intervenerer i den tyske sag, så de danske synspunkter også kan indgå i den principielle sag ved EU-Domstolen. Se den fælles henvendelse her.

Regeringen har efter enstemmig opfordring fra arbejdsmarkedets parter nu besluttet at intervenere i den tyske pensionssag.

Se Beskæftigelsesministeriets notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af interventionsindlæg i sagen, her