I dagens medier fremgår, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ikke vil være med til at nedsætte en ligelønskommission lige nu.

Både Henrik Sass Larsen (S) og Bent Bøgsted (DF) siger, at de går ind for en lønkommission, men at de ikke vil nedsætte den nu, fordi det er arbejdsmarkedets parter, der skal finde en løsning ved forhandlingsbordet.

Den udmelding kalder Sundhedskartellets formand Connie Kruckow for uforståelig:

”Jeg synes, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti sender et helt forkert signal. Selvfølgelig er jeg glad for, at de to partier stadig går ind for en kommission. Men det er uforståeligt, at de ikke vil nedsætte den her og nu. For mig at se er en ligelønskommission den ene af to vigtige brikker, der skal falde på plads, for at konflikten kan bringes til ophør,” siger Connie Kruckow.

Hun fastslår, at Folketinget skal på banen. Dels ved at nedsætte en ligelønskommission. Dels ved at skabe rammerne for, at Sundhedskartellets medlemmer kan få en lønstigning på 15 procent over de næste tre år. Connie Kruckow understreger, at Folketingets flertal allerede i dag har stor indflydelse på overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked, idet den økonomiske ramme fastlægges via de årlige forhandlinger mellem regeringen, regioner og kommuner.

Sundhedskartellets formand påpeger, at der er behov for en egentlig ligelønskommission og ikke blot en lønkommission:

”Uligeløn er et af de største ligestillingsproblemer, Danmark har i dag. F.eks. tjener en sygeplejerske eller en bioanalytiker ca. 27 procent mindre end en privatansat på samme uddannelsesniveau. Den uligeløn er helt uholdbar. Derfor er det vigtigt, at Folketinget nedsætter en ligelønskommission, så der bliver sat retning på kommissionens arbejde,” siger Connie Kruckow.

Læs Connie Kruckows åbne brev til Helle Thorning-Schmidt og Pia Kjærsgaard