Et bredt flertal i Folketinget har udtalt sig positivt om en Ligelønskommission. Partierne har imidlertid sendt forskellige signaler om, hvornår de er parate til at nedsætte en kommission. Derfor har Sundhedskartellets formand Connie Kruckow i dag sendt et brev til samtlige folketingsmedlemmer, hvor hun opfordrer Folketinget til at nedsætte en Ligelønskommission hurtigst muligt.

– Uligelønnen skaber store rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i det offentlige sundhedsvæsen, som det haster med at finde en løsning på. Samtidig skal en Ligelønskommission have god tid til at fremlægge sine anbefalinger inden de kommende overenskomstforhandlinger i 2011. Derfor skal Folketinget træde i karakter allerede nu og påtage sig et medansvar for at reducere uligelønnen, siger Connie Kruckow.

Sundhedskartellets formand peger på, at den norske regerings ligelønskommission for længst har fremlagt sine anbefalinger, og at det er på tide, Danmark følger med. Connie Kruckow afviser samtidig, at en Ligelønskommission vil være et indgreb i de nuværende overenskomstforhandlinger:

– En lang række offentlige og private fagforeninger er ligesom arbejdsgivere positive overfor en kommission. Derfor har politikerne ingen grund til at tøve længere, siger Connie Kruckow.