Regeringen har nedsat en såkaldt ’Kvalitetsgruppe’ bestående af 24 markante repræsentanter for organisationer, det offentlige og erhvervslivet. Formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, Connie Kruckow, er en af de 24.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) præsenterede på sit ugentlige pressemøde den 6. februar 2007 regeringens initiativ til en kvalitetsgruppe. Kvalitetsgruppen er navnet på samlingen af 24 personer fra organisationer, det offentlige og erhvervslivet plus seks ministre. Den skal mødes flere gange frem mod juni. Gruppen skal bidrage med konkrete forslag til den kommende kvalitetsreform, som regeringen vil præsentere i juni.

Connie Kruckow med i gruppen
Dansk Sygeplejeråds og Sundhedskartellets formand Connie Kruckow er en af de 24 personer.

”Jeg glæder mig til arbejdet. Jeg vil gerne være med til at give et både konstruktivt og kritisk bidrag til arbejdet,” siger Connie Kruckow og fortsætter:
”Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet er allerede kommet med en række konkrete forslag. For eksempel en sundhedshotline og retten til en forløbskoordinator for udsatte patienter.
Den linje vil Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet fortsætte,” understreger Connie Kruckow.

Tre anbefalinger
Statsministeren har tidligere slået fast, at kvalitetsreformen handler om forbedringer og ikke forringelser af den offentlige sektor. Samt at der skal afsættes flere penge til velfærd og ikke nedskæringer. Det udgangspunkt vil Connie Kruckow holde regeringen fast på.

De to organisationer har anbefalet, at reformens overordnede mål er:

  • Ensartet høj kvalitet og patientsikkerhed i hele sundhedsvæsenet
  • Fortsat nytænkning og udbygning af sundhedsvæsenet til gavn for patienterne
  • Et stærkt, offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle patienter og borgere

Forud for nedsættelsen af Kvalitetsgruppen har der været holdt foreløbigt to temamøder med 70 til 80 deltagere hver gang. Her har Connie Kruckow også deltaget. Kvalitetsgruppen mødes første gang 22. februar.

kvalitetsreform.dk kan du se en liste over medlemmerne af Kvalitetsgruppen.