Socialdemokraterne og De Radikale har tilsluttet sig en aftale med regeringen om at sikre større tryghed og medindflydelse for de offentlig ansatte under hele reformprocessen. Connie Kruckow finder det ærgerligt, at man ikke kunne blive enige om en egentlig jobgaranti for medarbejderne og efterlyser tryghedsaftaler for medarbejderne med hver enkelt kommune og kommende region.
 
Socialdemokraterne og De Radikale har netop indgået en aftale med regeringen som skal sikre større tryghed og medindflydelse for de offentligt ansatte på de statslige arbejdspladser under hele kommunalreformprocessen.
 
Aftalen indebærer, at regeringen lover at sætte arbejdsgivere og ansatte på de berørte statslige arbejdspladser sammen i samarbejdsudvalg om at finde mindelige løsninger til at undgå fyringer. Dette skal ske ved at lave lokale aftaler om naturlig eller frivillig afgang eller kompetenceudvikling.
 
Connie Kruckow, Sundhedskartellets og Dansk Sygeplejeråds formand, finder det ærgerligt, at man ikke fra lovgivers side kunne blive enige om en model, som sikrer en egentlig jobgaranti til de berørte medarbejdere:
 
”Sundhedskartellet har anbefalet regeringen at der blev indført øget gennemsigtighed, åbenhed og medbestemmelse samt respekt og tryghed for de ansatte, der er berørt af processen og gennemførelsen af kommunalreformen,” udtaler Connie Kruckow.
 
Samtidig understreger hun, at der er brug for en lignende aftale på det kommunale og amtslige område:
 
”Det er et skridt i den rigtige retning, men jeg vil gerne understrege, at det er nødvendigt, at der bliver indgået den samme type tryghedsaftale for de amtsligt og kommunalt ansatte.”
 
Sundhedskartellet og de amtskommunale arbejdsgiverparter har tidligere tilkendegivet, at man er enige om, at løbende information og dialog er kilden til et godt samarbejde. Ligeledes er man enige om, at medarbejderne skal inddrages så tidligt som muligt, så det kan blive en tilfredsstillende omstillingsproces.
Se aftalen mellem regeringen og Socialdemokratiet og De Radikale her.