Nu sættes der øget fokus på at begrænse tvang i psykiatrien. Det sker med ”Nationalt kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien”, som er et nyt projekt, der bl.a. har til formål at forbedre patienternes oplevelse af kvaliteten af tvang.
 
Bag projektet står Amtsrådsforeningen og bl.a. Sundhedsministeriet og Landsforeningen SIND. Formålet med projektet er også at udvikle den faglige og organisatoriske kvalitet af tvang og herigennem også mindske behovet for tvang og dermed anvendelsen af tvang.
 
Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd har i den forbindelse sikret, at Sundhedskartellet og DSR’s Faglige Sammenslutning af sygeplejersker beskæftiget med psykiatrisk sygepleje har fået plads i projektets styregruppe. Derved kan vi være med til at forbedre standarderne for hvad der er god, klinisk praksis på de psykiatriske afdelinger.
 
”I forhold til tvang indtager sygeplejersker og flere af de andre faggrupper indenfor Sundhedskartellet en vigtig funktion. Vores holdning er, at tvang ikke er en hensigtsmæssig måde at pleje psykiatriske patienter på. Af den årsag skal tvang være den sidste mulighed, der må benyttes. Det er godt, at der nu sættes fokus på, at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien – både af hensyn til patienterne, de pårørende og personalet på afdelingerne.” siger Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd.
 
Det nationale tvangsprojekt gennemføres efter inspiration fra Norge, hvor der er arbejdet med et tilsvarende projekt efter den såkaldte ”Gennembrudsmetode”. Den centrale tanke med metoden er, at det lokale niveau skal afprøve egne ideer om, hvordan det kliniske arbejde og patienttilbudene generelt kan forbedres.