Der har i dagspressen været fokus på forskellige børnepasningsaftaler – bl.a. på nogle sygehuse – som følge af BUPL’s konflikt, der begynder på mandag.

Vores udmelding til pressen har været, at når børnepasning etableres som kollega til kollega-ordninger, finder vi det uproblematisk. Det kan være nødvendigt for, at vi kan få nødberedskaberne til at fungere.

Derimod er ordninger, der etableres som egentlige nødinstitutioner, hvor ledelsen stiller f.eks. serviceassistenter til rådighed som børnepassere, uacceptable og at sammenligne med konfliktramt arbejde.

Vores udmeldinger er i overensstemmelse med BUPL, der er meget opmærksomme på, at de ikke vil presse sundhedspersonalet i nødberedskaber og på undtagne afdelinger unødigt.

I øvrigt kan du nedenfor se den støtteerklæring til BUPL’s konflikt, som vi har sendt.

”Kære Henning,

Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg udtrykte på sit møde i dag den 16. maj 2008 sin fulde støtte og opbakning til strejken på BUPL’s område, som træder i kraft ved døgnets begyndelse den 19. maj 2009.

På vegne af Sundhedskartellets 11 organisationer

Connie Kruckow”