Ved OK 08 blev der aftalt en forbedring af retten til lønnet barselsorlov samt adoptionsorlov. Desuden blev der aftalt en øremærkning af barselsorloven efter barnets uge 14, med 6 uger til faren, 6 uger til moren samt 6 uger, som forældrene kunne dele imellem sig.

De aftalte ændringer har virkning for fødsler efter den 1. april 2008. Fødsler før den 1. april 2008 vil være omfattet af de hidtidige regler. Disse er derfor medtaget som et bilag til aftalen.

På grund af mange henvendelser vedr. de aftalte ændringer i barselsaftalen offentliggøres her et teknisk udkast til aftaleteksten samt en vejledning til 6-6-6-modellen, som KL har udarbejdet. Aftaleudkastet indeholder desuden en teknisk ajourføring i forhold til ændringerne af den nye barselslov samt indskrivning af protokollat om overførsel af omsorgsdage.

Når den endelige aftaletekst foreligger, vil den blive lagt her på hjemmesiden.

Der vil blive udarbejdet indholdsmæssigt identiske aftaler for både regionerne og kommunerne.

Teknisk udkast til Aftale om fravær af familiemæssige årsager – barselsaftale

Link til KL´s vejledning til 6-6-6 modellen