Sundhedskartellet og Danske Regioner har indgået forlig. Derfor suspenderes konflikten i regionerne den 15. juni ved døgnets begyndelse.

Som konsekvens af forliget mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner suspenderes konflikten i regionerne med virkning fra døgnets begyndelse den 15. juni 2008. Det betyder konkret, at medlemmerne i regionerne skal genoptage arbejdet natten mellem lørdag den 14. juni og søndag den 15. juni kl. 00.00.

For Sundhedskartellets medlemmer i regionerne betyder det:

Du har pligt til at møde på arbejde uden unødigt ophold efter konfliktens ophør.

Du skal derfor møde på arbejde søndag den 15. juni i henhold til den vagtplan, der var aftalt inden konflikten. Er vagtplanen udløbet under konflikten, uden at der er aftalt en ny, skal du give fremmøde på arbejdspladsen ved normal arbejdstids påbegyndelse umiddelbart efter konfliktens ophør, med mindre du aftaler andet med din arbejdsgiver.

Eksempel: Fremgår det af vagtplanen, at du skal møde i aftenvagt den 15. juni, skal du først møde på arbejde i den planlagte aftenvagt den 15. juni. Fremgår det af vagtplanen, at du først skal møde mandag morgen den 16. juni, skal du først møde på arbejde den 16. juni.

Er du syg eller på anden måde forhindret i at møde på arbejde, er det vigtig, at du kontakter din arbejdsplads.