Sundhedskartellet og medlemsorganisationerne har indgået en række aftaler med henholdsvis staten, KL, H:S, HUR samt Danske Regioner (Amtsrådsforeningen) med henblik på at sikre rettigheder og vilkår for de medarbejdere, der i forbindelse med kommunalreformen overføres på tværs af de nævnte arbejdsgiverområder. De generelle aftaler om regler for overførsel af personale er blevet forhandlet sammen med KTO.

Lønmodtagerorganisationerne har dannet en historisk set fælles front med det formål at sikre ensartede principper for overførsel af alle medarbejdergrupper, der bliver berørt af kommunalreformen. Der er efterfølgende blevet ført tilpasningsforhandlinger med de enkelte organisationer med henblik på at få fastlagt de særvilkår, der gælder for de enkelte grupper.

Særvilkårene på det sidste område – overgang fra H:S til regioner – er der opnået enighed om. Aftalerne herom er under redigering og vil blive lagt på Sundhedskartellets hjemmeside snarest.

Ved at følge linket, kan du læse mere om:

  • Principperne for overgang
  • Ansøgt stillingsskifte efter overgangen
  • Forhold efter 1. april 2008
  • Tjenestemænd
  • Løngaranti
  • Overgang fra amter og H:S mv. til kommuner
  • Særligt vedr. arbejdstid ved overgang fra amter og H:S til kommuner
  • Overgang fra H:S mv. til regioner
  • Overgang fra amter til regioner
  • Overgang til staten