Sundhedskartellet har i dag den 4. februar 2008 forhandlet kompetenceudvikling, seniorordninger, barsel og ret til barns første sygedag med Danske Regioner. Der er taget forbehold for enighed om det samlede resultat.

Der er indgået delforlig om kompetenceudvikling og barselsorlov. Alle medarbejdere får blandt andet ret til en medarbejdersamtale om kompetenceudvikling, og det er der skabt nye muligheder for. Parterne er enige om, at de muligheder, der i delforliget er for kompetenceudvikling, ligger ud over de muligheder, der eksisterer i dag.

Med hensyn til barselsorlov er der øremærket fire uger mere til faderen og to uger mere til moderen. Det styrker ligestillingen i forbindelse med forældrenes samlede barselsorlov.

Det var ikke muligt at blive enige med arbejdsgiverne om forbedringer, der kan medvirke til at fastholde seniorerne i arbejde, ej heller om ret til fravær i forbindelse med barns 1. sygedag. På seniorområdet er parterne enige om at forhandlingerne skal være afsluttet senest i uge 7.

Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, siger:
”Sundhedskartellet og Danske Regioner er enige om, at rekruttering og fastholdelse er den helt store udfordring for sundhedsvæsenet i de kommende år. Delforliget om kompetenceudvikling og forlænget barsel peger i den rigtige retning. På seniorområdet er vi enige om, at målet er at fastholde seniorerne lidt længere, men vi har brug for lidt mere tid til finde de rigtige midler . ”

Blandt elementerne i delforliget kan nævnes:

 • Ret til en MUS-samtale
  Alle ansatte har fremover ret til en årlig medarbejderudviklingssamtale. Det er også aftalt, at MUS-samtalerne skal evalueres af MED-udvalget.
 • Flere midler til kompetenceudvikling
  Sundhedskartellet og Danske Regioner har aftalt at midlerne fra trepartsaftalen til kompetenceudvikling skal bruges til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, der supplerer den aktivitet, der i forvejen finder sted i regionerne. Samlet set er der tale om 118 mio. kr. til fordeling mellem de 5 regioner.

  I hver region etableres der en bestyrelse, hvor Sundhedskartellet sammen med FTF-K og arbejdsgiverne efter ansøgning uddeler midler til efter- og videreuddannelsesforløb. 

 • Øremærkning af 6 ugers barselsorlov til mænd.
  Barselsaftalen ændres, så der efter barnets uge 14 reserveres 6 uger med løn til faren, 6 uger med løn til moren og 6 uger med løn til deling.

  Dette indebærer, at en mor får mulighed for at afholde 6+6=12 ugers orlov med løn. Det er 2 uger mere end i dag. En far får mulighed for at afholde 6+6 ugers orlov med løn. Det er det samme antal, som han har ret til i dag, hvis han bruger alle 10 uger, som er til deling. De reserverede uger til faren falder bort, hvis de ikke afholdes. Hensigten er at tilskynde til, at flere fædre afholder barselsorlov. Par, hvor begge er omfattet af aftalen, får ret til 6+6+6=18 ugers orlov med løn, hvilket er en forbedring på 6 uger.

Se detaljerne i delforliget (protokollat)
Se plancher om forliget