Sundhedskartellet har nu indgået forlig på de specielle områder med både Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. De specielle områder er de aftaler, der gælder særligt for Sundhedskartellets faggrupper.

Forligene på de specielle områder indeholder, hvordan de såkaldte organisationsspecifikke puljer fra de store OK18 forlig fordeles.

”Jeg er glad for, at vi nu har også har indgået forlig på de specielle områder, og jeg synes, at vi er kommet frem til nogle gode forbedringer på tværs af alle Sundhedskartellets grupper. Vi har haft nogle forskellige prioriteringer men midlerne er hovedsageligt brugt på løn og pension, fordi det er det vigtigste for medlemmerne”, siger Grete Christensen Formand for Sundhedskartellet.

Det generelle forlig indeholdt lønstigninger på 6,8 procent, som alle ansatte får i løbet af de næste tre år, og derudover kommer forbedringerne i de specielle forlig, hvor der er organisationspuljerne på 0,35 procent samt rekrutterings- lavtløns- og ligelønspulje på både det regionale og kommunale område.

” Arbejdsgiverne har ønsket at fokusere på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, og vi i fagbevægelsen samtidig haft fokus på lavtløn og ligeløn. Jeg er rigtig godt tilfreds med, at det med e samlede puljer har været muligt at sikre nogle ekstra midler til netop disse tre formål, siger Grete Christensen”.

”Det er principielt og en sejr, at vi er kommet igennem med en ligelønspulje, hvor der i fællesskab prioriteres penge til kvindedominerede fag. Det kommer nogle af Sundhedskartellets grupper til gode, og det bliver noget, vi vil bygge videre på ved kommende forhandlinger”, siger Grete Christensen.

Forligene indeholder en aftale om, at hver faggruppe ikke kan få midler fra både rekrutteringspuljen og lavt- og ligelønspuljen, og derfor er de forskellige fra hvilke puljer Sundhedskartellets grupper har kunne få midler.

Forligene skal nu godkendes i de enkelte organisationer, og vil I de kommende uger blive sendt til urafstemning blandt medlemmerne i de enkelte organisationer.